Mgr.Juraj Galko o programe na ZŠ
Daniela Tarinová - výtvarný ateliér
Daniela Tarinová - výtvarný ateliér

ZneužívaNIE  moci 

alebo "abúzus"  je užitočná téma
k eliminácii neslušného správania.

**  986  predvedení  **
"Zneužívanie moci" je každá situácia, v ktorej jedna strana má moc
a zneužije ju voči druhej strane, ktorá sa z nejakého dôvodu nemôže brániť. Má rôzne stupne závažnosti, intenzity a týka sa mnohých oblastí života. Najväčším problémom je, že v dnešnej spoločnosti je "zneužívanie moci" tak rozšíreným javom, že strácame citlivosť na jeho rozlišovanie a trpíme nedostatkom odvahy a mechanizmov na zaobchádzanie s ním.

 

Pod značkou renomovanej umeleckej agentúry Špeciál art  
sa už 12 rokov venujeme tvorbe programov
pre žiakov základných a stredných škôl.

Podľa hodnotenia pedagógov  
sme v súčasnosti  zaujímavým a užitočným podujatím

na trhu kultúrno-vzdelávacích programov pre školy.
 


 Aktuálne vstupné a forma platby  na 1 žiaka/študenta:   ​  

  • 1 € + 1KP  uprednostňujeme  túto kombinovanú platbu  
  • 2 €  ideálna platba "hotovosťou"
  • 2KP +50 cent,  1KP +1,50 cent,   3KP,    2,50 €  príplatok na náklady

 

ZneužívaNIE  moci 

Ciele našich programov:
Mladí ľudia majú radi otvorenosť a vycítia úprimný prístup. Na tom je založená aj tvorba našich programov. Keďže žiaci a študenti nedokážu sami riešiť problém agresie, pretože nemajú
na to silu a kompetencie, potrebujú k tomu usmernenie a našu pomoc:

  • najskôr musia získať odpor voči násiliu a zlému správaniu
  • potom túžiť pomôcť a urobiť pre niekoho niečo dobré
  • napokon byť odhodlaní to aj uskutočniť.

Toto sa snažíme dosiahnuť vo vizuálnom kontakte s vašimi žiakmi. A pretože sme mali možnosť zistiť cez postrehy pedagógov ako sa niektoré programy za nálepkou „výchovné“ iba ukrývajú, dohliadame na to, aby naše programy boli od A do Z dôsledne „kultúrno-vzdelávacie“, pritom však zaujímavé a plné prekvapenia – čo už ocenili mnohí pedagógovia a študenti.

Naše kultúrno-vzdelávacie programy zameriavame na tieto základné oblasti: 
•   výchova k normálnemu slušnému bytiu 
•   zodpovednosť 
za svoje chovanie
 
•   ovládanie negatívnych citových reakcii 
 
•   formovanie životných postojov

 

TOPlist