*   ZneužívaNIE  moci  *

"Profil zbabelého agresora"  

Kultúrno-vzdelávací program vizuálnych kontrastov.
Tento program je určený pre Vašich žiakov Základnej školy.

 

 

 

 


       Náš  program   Zneužívanie moci  ponúka  netradične priamočiare pohľady  na tento problém a Vašim žiakom ukáže správny smer.  
V rozhovoroch, otázkami, hádankami,  znázorneniami a myšlienkami piesní dostanú žiaci užitočné informácie a odpovede na otázky:

 • Čo je to zneužívanie moci?

 • Prečo si už deti robia na škole zle?

   

 • Zákerná forma zneužívania moci?

 • Ako klamstvo znepríjemňuje život mladých?

   

 • Obrana pred zneužívaním moci?

 • Čo je zodpovednosť kolektívu a rodiny?

   

 • Aké následky zanecháva zneužívanie moci?

 • Biť či Nebiť? (znalostný kvíz)

   

    Hudobné vstupy v programe nie sú iba jeho bezvýznamnou plnkou.
Zaoberajú
 sa 
profilovými vlastnosťami  Zneužívania moci  
a zbabelými prejavmi agresora.

"Dnes sa zamenila
slušnosť za bláznovstvo,
čestnosť za hlupáctvo a
mravnosť za nenormálnosť. 
Zo spoločnosti sa vytratila úprimnosť
a zavládla priemernosť", 

– akademik Antoním Blažej, rektor SVŠT v Bratislave.

Tento problém akútne potrebuje náš spoločný odpor a pevné riešenie !!!

 

yesPREDNOSTI NÁŠHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

Odborný text konzultovaný a podložený materiálom Krajského pedagogicko-psychologického poradenského centra v Nitre doplnený myšlienkami zo Smernice Ministerstva školstva SR. 
Vizuálne znázornenia pre pamäť. 
Snaha o intenzívnu interakciu so žiakmi.

Zaujímavé príbehy a situácie.
Vedomostný kvíz
... a iné prekvapenia – treba len zažiť.


 • Program je určený pre všetky ročníky.  
 • Scenár programu je prepracovaný a koncipovaný tak,
  aby sa ho mohla zúčastniť SPOLU celá škola.
 • Dĺžka programu:  60 min
 • Technická príprava programu 2 hodiny pred začiatkom programu. 
 • Cena za študenta:   2 €,   alebo   1KP + 1 €,   alebo   2KP+50 cent


Info na Podujatiach Ministerstva kultúry

 

TOPlist