*   ZneužívaNIE  moci  *

"Neužitočný vplyv a moc
masmediálneho priemyslu."
  

Kultúrno-vzdelávací program vizuálnych kontrastov.
Tento program je určený pre Vašich žiakov Základnej školy.

 

     

"Televízia je vynález, vďaka ktorému vás vo vašej obývačke môžu baviť takí ľudia, ktorých by ste si k sebe domov nikdy nepozvali." ( David Frost, populárny britský moderátor )

Televízia

   OKNO    alebo    STOKA 

do sveta ?

Do žalúdka by si si nedával odpad.
Prečo by si si ho mal dávať do mysle ? 


 

 

NECHÁŠ  SA  OVLÁDNUŤ  A  ZNEUŽÍVAŤ ? !

 


V živote našich detí moc mediálneho priemyslu zohráva svoj dôležitý boj:  

 • o čas
 • o spokojnosť
 • o slobodu
 • o to najcennejšie - o zdravý rozum.

       Náš  program   Zneužívanie moci  ponúka  netradične priamočiare pohľady  na tento problém a Vašim žiakom ukáže správny smer.  
V rozhovoroch, otázkami, hádankami,  znázorneniami a myšlienkami piesní dostanú študenti užitočné informácie a odpovede na otázky:

 • Čo je to zneužívanie moci?

 • Prečo sa priemysel médií snaží zneužívať mladého človeka?

   

 • Aké sú mediálne formy agresie?

 • Ako klamstvo znepríjemňuje život mladých?

   

 • Obrana pred zneužívaním moci?

 • Čo je zodpovednosť kolektívu a rodiny?

   

 • Aké následky zanecháva nerozumné správanie?

 • Quo vadis? – ako ďalej? (znalostný kvíz)

   

    Hudobné vstupy v programe nie sú iba jeho bezvýznamnou plnkou. Konkrétne sa zaoberajú problematikou  Zneužívania moci  masmediálnym priemyslom - televízie, filmu a reklamy.

"Dnes sa zamenila
slušnosť za bláznovstvo,
čestnosť za hlupáctvo a
mravnosť za nenormálnosť. 
Zo spoločnosti sa vytratila úprimnosť
a zavládla priemernosť", 

– akademik Antoním Blažej, rektor SVŠT v Bratislave.

Tento problém akútne potrebuje náš spoločný odpor a pevné riešenie !!!

 

yesPREDNOSTI NÁŠHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

Odborný text konzultovaný a podložený materiálom Krajského pedagogicko-psychologického poradenského centra v Nitre doplnený myšlienkami zo Smernice Ministerstva školstva SR. 
 
Snaha o interaktívnu spoluprácu so študentmi.

Zaujímavé príbehy a vizuálne znázornenia pre pamäť.
Vedomostný kvíz
... a iné prekvapenia – treba len zažiť.

 

Info na Podujatiach Ministerstva kultúry                                                                                                                         

 

TOPlist