*   ZneužívaNIE  moci  *

"Neužitočná moc
masmediálneho priemyslu."
  

Kultúrno-vzdelávací program vizuálnych kontrastov.
Tento program je určený pre Vašich stredoškolákov a gymnazistov.

 

Do žalúdka by si si nedával odpad.
Prečo by si si ho mal dávať do mysle ? 


 

 

NECHÁŠ  SA  OVLÁDNUŤ  A  ZNEUŽÍVAŤ ? !

 

 
V živote dospievajúcej mládeže moc mediálneho priemyslu
 zohráva svoj dôležitý boj:  

  • o čas
  • o spokojnosť
  • o slobodu
  • o to najcennejšie - o zdravý rozum.

   "Dnes sa zamenila
slušnosť za bláznovstvo,
čestnosť za hlupáctvo
mravnosť za nenormálnosť. 

Zo spoločnosti sa vytratila úprimnosť
a zavládla priemernosť ", 

– akademik Antoním Blažej, rektor SVŠT v Bratislave.

Tento problém akútne potrebuje náš spoločný odpor a pevné riešenie !!!

 

yesPREDNOSTI NÁŠHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

Odborný text konzultovaný a podložený materiálom Krajského pedagogicko-psychologického poradenského centra v Nitre doplnený myšlienkami zo Smernice Ministerstva školstva SR. 
Snaha o interaktívnu spoluprácu so študentmi.

Zaujímavé príbehy a vizuálne znázornenia pre pamäť. 
Vedomostný kvíz.
Odvážne myšlienky a piesne.
... a iné prekvapenia – treba len zažiť.

 

specialart.tar@gmail.com
Info na Podujatiach Ministerstva kultúry                                                                                                                         

TOPlist