Niekoľko predností našich programov

ZneužívaNIE  moci 

 

 • Podľa hodnotenia pedagógov v súčasnosti 
  patríme 
  k zaujímavejším podujatiam na trhu kultúrno-vzdelávacích programov pre školy.

 • Témy "Zneužívania moci" sú veľmi aktuálne a v spoločnosti žiadané.
   
 • Plnou interaktívnosťou je program ojedinelý svojho druhu. 
  Od začiatku až do konca žiaci priamo účinkujú a podieľajú sa na atmosfére programu.
   
 • Program je plný porovnávania, zvažovania a formovania životných postojov.
   
 • Vizuálne kontrasty sú znázornenia, príbehy a kontrastné situácie, do ktorých sú žiaci vťahovaní.
  účinným pôsobením na myseľ mladého človeka. Zážitkovou formou a vlastnou logickou úvahou

  si študenti formujú správne životné postoje a zodpovednosť za svoje chovanie.
 • Hudobné vstupy nie sú iba časovou plnkou programu.

 • Texty piesní podporujú tému programu.

 • Naše programy spĺňajú kultúrno-vzdelávacie podmienky stanovené Ministerstvom kultúry SR.

TOPlist