Vážení pedagógovia, učitelia a učiteľky "omladiny" našej spoločnosti!

Sme radi, že nám už 12 rokov prejavujete priazeň. 

Ďakujeme za veľa príjemných prijatí, slov ocenenia a Vašu podporu.
Budeme sa snažiť v našej vzájomnej spolupráci vytvoriť pre Vašich žiakov ešte ďalšie užitočné koncerty.

Prajeme Vám do pedagogickej práce veľa síl, vytrvalosti a lásky.

Ďakujeme, autori programov
ZneužívaNIE moci