ZneužívaNIE moci  

sú kultúrno vzdelávacie hudobné koncerty,
užitočné k eliminácii neslušného správania.


"Zneužívanie moci" je každá situácia, v ktorej jedna strana má moc
a zneužije ju voči druhej strane, ktorá sa z nejakého dôvodu nemôže brániť.
Má rôzne stupne závažnosti, intenzity a týka sa mnohých oblastí života. Najväčším problémom je, že v dnešnej spoločnosti je "zneužívanie moci" 
tak rozšíreným javom, že strácame citlivosť na jeho rozlišovanie a trpíme nedostatkom odvahy a mechanizmov na zaobchádzanie s ním.

 

Pod značkou renomovanej umeleckej agentúry Špeciál art  
sa už 14 rokov venujeme tvorbe programov,
ktoré, ktoré sa podľa hodnotenia pedagógov
zaraďujú k zaujímavejším podujatiam
na trhu kultúrno vzdelávajúcim programom pre školy.

ZneužívaNIE moci 
1.071 predvedení *

Filozofia:
Získať odpor voči násiliu a bezočivému správaniu.

Túžiť pomáhať a urobiť pre druhého niečo dobré.

Byť odhodlaný s odvahou uskutočniť správnu vec.

Mladí ľudia majú radi otvorenosť a oceňujú úprimný prístup.
Na tom je založená aj tvorba našich programov.
Keďže žiaci a študenti nedokážu sami riešiť problém agresie,
pretože nemajú na to silu a kompetencie,
potrebujú k tomu usmernenie a našu pomoc.

 

Naše kultúrno-vzdelávacie programy zameriavame na tieto oblasti: 
•   výchova k normálnemu slušnému bytiu 
•   zodpovednosť za svoje chovanie
•   ovládanie negatívnych citových reakcii 
•   formovanie životných postojov