Vážené vedenie strednej školy a gymnázia!
V rámci cyklu kultúrno-vzdelávacích programov

ZneužívaNIE moci 

vám ponúkame:  

program P2    Neužitočná moc masmediálneho priemyslu
program P3    Intolerancia - otroctvo v konzerve