ZneužívaNIE moci 

Základné vstupné:

 • 2,00 €  =  základné vstupné za 1 osobu  
  minimálna cena programu =  300 €

 iná forma platby:

 • 2,50 €  =  hotovostná platba so zľavou 10 % pre školu

 • 3,00 €  =  hotovostná platba so zľavou 15 % pre školu

 • 3,00 €  =  nutné vstupné pri platbe prenajatej sály KD

 

ZneužívaNIE moci 

 • dĺžka koncertu = 45 - 60 min (prípadne podľa dohody)
 • na prípravu a skúšku techniky je potrebné účinkujúcim

        umožniť vstup do objektu 2 hod pred začiatkom koncertu

 • školou zabezpečený kultúrny priestor zaručuje kvalitu zvuku a slova

 • požiadavky na vedenie školy: 
  -  potvrdenie  mail  tlačiva Dohody o výkone programu  
  -  zodpovedný pedagogický dozor

  -  funkčná elektrická sieť