ZneužívaNIE moci 

Základné vstupné:

 • 2,50 €/kp  =  základné vstupné za 1 osobu  
  minimálna cena programu =  300 €/kp

 • forma platby:

          2 €  =  hotovostná platba so zľavou 10 %  

          1,5 € + 1 kp  =  platba so zľavou 10 %

        
0,5 € + 2 kp  =  platba bez zľavy

        
 €/kp  =  vstupné pri prenájme sály KD
                

ako je uvedené na web stránke

ZneužívaNIE moci 

 • dĺžka koncertu =  45 - 60 min (prípadne podľa dohody)
 • na prípravu a skúšku techniky je potrebné účinkujúcim

        umožniť vstup do objektu 2 hod pred začiatkom koncertu

 • školou zabezpečený kultúrny priestor zaručuje kvalitu zvuku a slova

 • požiadavky na vedenie školy: 
  -  mail  potvrdenie tlačiva Dohody o výkone programu  
  -  zodpovedný pedagogický dozor

  -  funkčná elektrická sieť