Vážené vedenie základnej školy!
V rámci cyklu kultúrno-vzdelávacích programov

ZneužívaNIE moci 

vám ponúkame:

program P1   Profil zbabelého agresora
program P2   Neužitočná moc masmediálneho priemyslu
program P3   Intolerancia - otroctvo v konzerve